Không có chuyện nhúng nhãn vào lưu huỳnh để bảo quản

Video
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hưng Yên khẳng định thông tin nhãn nhúng lưu huỳnh là tin đồn thất thiệt, không xảy ra tại địa phương.