Lực lượng 911 Đà Nẵng: Làm được gì sau 1 tuần ra quân?

Video
Sau 1 tuần triển khai Tổ công tác đặc biệt trấn áp tội phạm, lực lượng 911 của Công an Đà Nẵng đang dần làm cho thành phố này "đáng sống" trở lại.
Xem thêm