​Máy bay tiêm kích tàng hình F-35 thực hiện huấn luyện tiếp dầu

Video
Các máy bay tiêm kích tàng hình F-35 thực hiện huấn luyện tiếp dầu trên vùng nước Biển Đông

VIDEO MỚI NHẤT