Một ngày làm việc của bác sĩ cấp cứu tại Vũ Hán giữa dịch virus corona

Video
Các bác sĩ phải sẵn sàng mặc đồ bảo hộ và di chuyển nhanh chóng đến nơi ở của bệnh nhân. Họ sẽ phải làm việc liên tục để giúp đỡ các bệnh nhân trong vùng dịch.