Nên hay không bỏ thưởng Tết ở Việt Nam?

Video
Tranh cãi nên hay không bỏ thưởng Tết gây "sốt" mạng xã hội Việt.