Người dân TP HCM được hưởng lợi gì từ đô thị thông minh?

Video
Biết bệnh án qua điện thoại; được sống trong môi trường an ninh cao; có hệ thống hành khách công cộng chất lượng... là những thay đổi của thành phố thông minh.

VIDEO MỚI NHẤT