Người Hà Nội chi hàng trăm nghìn đồng mỗi ngày mua nước sạch

Video
Để đảm bảo sức khỏe, nhiều người chấp nhận chi hàng trăm nghìn đồng mỗi ngày để mua nước đóng chai cho sinh hoạt.