DMCA.com Protection Status

Người Hong Kong dự trữ lương thực, làm việc ở nhà tránh virus corona

Video
Nhiều người dân ở Hong Kong (Trung Quốc) bắt đầu dự trữ lương thực vì sợ dịch virus corona tồi tệ hơn. Các công ty cũng cho nhân viên làm việc tại nhà để giảm nguy cơ lây nhiễm.