Nhà thuốc hành hung khách vì phàn nàn khẩu trang tăng giá

Video
Vị khách ở Trung Quốc nhắc nhở cửa hàng đội giá khẩu trang "cắt cổ". Kết quả, nhân viên nhà thuốc xông vào hành hung khách hàng.