Nhiều lớp bảo vệ lô gỗ sưa 146 tỷ chờ ngày bán

Video
Lô gỗ sưa ở thôn Phụ Chính (huyện Chương Mỹ) được chứa trong container bảo vệ bằng bốn lớp khóa, một hàng rào thép ngoài cùng cộng với hai camera giám sát 24/24.