Nhóm giang hồ kéo nhau đi giải quyết mâu thuẫn, nổ súng vào đối thủ

Video
Mâu thuẫn trong khai thác lâm sản, Tâm mang theo súng cùng gần chục đồng bọn kéo đến lán trại của đối thủ tấn công.