Nơi làm việc tốt nhất nước Mỹ năm 2018

Video
Dù dính phải hàng loạt bê bối, Facebook vẫn được Indeed xếp hạng là công ty có môi trường làm việc tốt nhất nước Mỹ năm nay.