Ô nhiễm liên tục nhiều ngày, chất lượng không khí Hà Nội chạm ngưỡng xấu

Video
Hà Nội đang trong một đợt ô nhiễm không khí kéo dài liên tục nhiều ngày, chất lượng không khí ở nhiều điểm nội thành và ngoại thành Thủ đô đều ở mức kém và xấu.