DMCA.com Protection Status

Cựu Bộ trưởng Trương Minh Tuấn nói nhận hối lộ là nỗi nhục

Pháp luật
Cựu Bộ trưởng Trương Minh Tuấn đồng tình phạm tội nhận hối lộ và cho rằng đây là nỗi nhục của bản thân. Tuy vậy, ông mong được giảm nhẹ hơn nữa vì bản thân đã khắc phục hậu quả và để người phạm tội trong các vụ án khác thấy được, khuyến khích họ khai báo...
Xem thêm