Quá trình biến Bugatti Veyron thành siêu xe dẫn động cầu sau

Video
Đây là chiếc Bugatti Veyron đầu tiên và cũng có thể là chiếc Veyron duy nhất sở hữu hệ dẫn động cầu sau.