Rắn 2 đầu không đuôi kì dị

Video
Một người nông dân Trung Quốc đã bắt được con rắn có 2 đầu và không có đuôi trên một quả đồi.
Xem thêm