Rụng tim máy phóng người xuống vực sâu với vận tốc 100 km/h

Video
Trò chơi Nevis Catapult sẽ khiến du khách phải khóc thét khi được phóng như bay với vận tốc 100 km/h xuống thung lũng Nevis, New Zealand.