11 sự thật thú vị về những người thuận tay trái

Sức khỏe
Theo một nghiên cứu năm 2006, những người thuận tay trái suy nghĩ nhanh hơn những người thuận tay phải trong khi chơi máy tính và chỉ 10 - 15% dân số thế giới thuận tay trái.