DMCA.com Protection Status

5 nguyên nhân chính gây ô nhiễm không khí

Sức khỏe
Khí thải từ các phương tiện, chất trừ sâu, phân bón trong nông nghiệp hay nhiên liệu đốt là những nguyên nhân chính làm giảm chất lượng của không khí, gây ô nhiễm môi trường.