Cận cảnh ca phẫu thuật tim bằng kỹ thuật 3D đầu tiên ở Việt Nam

Sức khỏe
Tại Việt Nam, Trung tâm Tim mạch của Bệnh viện E Trung ương là cơ sở đầu tiên ứng dụng kỹ thuật mổ 3D giúp việc phẫu thuật chính xác, nhanh chóng và hiệu quả, giảm các biến chứng cho người bệnh.