Tâm sự của các bác sĩ nơi tuyến đầu phòng chống dịch corona

Video
Để thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ những công dân trở về từ biên giới Việt Trung, nhiều bác sĩ đã phải làm việc căng thẳng, vất vả 24/24h, xa nhà, xa vợ con