DMCA.com Protection Status

Tên cướp vào tận trong nhà giật dây chuyền

Video
Sau khi xem xét xung quanh vắng người, tên cướp vào tận trong nhà để giật sợi dây chuyền của chủ tiệm.