Thế giới phạt yêu râu xanh: Chạm nhẹ cũng phải đi tù 2 năm

Video
Ở nhiều quốc gia như Mỹ hay Canada, hành vi quấy rối tình dục bị coi là tội rất nặng, có thể bị khép án tù từ 2 năm đến chung thân.
Xem thêm