DMCA.com Protection Status

Đường hầm bí mật dưới Bức tường Berlin

Thế giới
Lần đầu mở cửa tham quan, đường hầm 100 m dưới Bức tường Berlin từng là công trình bí mật của những người trốn từ Đông Berlin sang Tây Berlin.

VIDEO MỚI NHẤT