401 phút của Công Phượng ở Incheon United

Thể thao
Tại Incheon United, Công Phượng thi đấu tổng cộng 401 phút, vào sân 9 trận, trong đó có 4 trận đá chính.