Trúc Nhi - Diệu Nhi pha trò phun mưa, thả tim khi bác sĩ nói chuyện

Video
Sau 26 ngày được mổ tách rời, hai bé song sinh dính liền nhau Trúc Nhi - Diệu Nhi đã hồi phục hoàn toàn, có thể tự ngồi, pha trò phun mưa, thả tim khi bác sĩ nói chuyện.