Trung Quốc xây cầu giàn thép cao nhất thế giới

Video
Cầu đường sắt Nguyên Giang là phần quan trọng nhất trong dự án đường sắt xuyên quốc gia giữa Trung Quốc và Lào.