Trung tâm ứng phó sự cố tách dầu trong nước sông Đà

Video
HÒA BÌNHTrung tâm ứng phó sự cố môi trường lắp đặt các tấm lọc chuyên dụng dọc theo suối Trầm, suối Bằng dẫn về hồ Đầm Bài để tách dầu lẫn trong nước.