Trường Gateway thay đổi cách liên lạc với bố mẹ sau vụ quên trẻ trên xe

Video
Trường Gateway (Hà Nội) thêm cách thức báo tin với gia đình học sinh bằng việc lập thêm nhóm chat và cung cấp số điện thoại cô chủ nhiệm sau vụ bỏ quên trẻ trên xe.