Vận tải cơ Nga xả nhầm 40 tấn nước vào cảnh sát giao thông

Video
Phi công chiếc Il-76 bay lệch lộ trình trong cuộc diễn tập cứu hỏa, khiến khối nước khổng lồ trút xuống đội cảnh sát đang trực ở bìa rừng.