VIDEO: 7 điểm mới trong quy chế thi và tuyển sinh 2019

Video
Trong đó có điểm mới là thí sinh tự do, thí sinh từ các cơ sở giáo dục thường xuyên, THPT sẽ thi chung thay vì tách riêng như năm 2018.
Xem thêm