Video: Hà mã, linh dương nằm chờ chết la liệt vì hạn hán kéo dài

Video
Sự khắc nghiệt của thiên nhiên đã khiến phía bắc Botswana (Nam Phi) chịu đợt hạn hán kỷ lục suốt 5 tháng qua, làm nhiều loài động vật nằm chờ chết vì thiếu nước