Vũ Hán đốt 100 tấn rác y tế mỗi ngày

Video
Thành phố Vũ Hán mỗi ngày thu gom và xử lý khoảng 100 tấn rác y tế, gấp đôi thời điểm trước khi Covid-19 bùng phát mạnh vào tháng 1.