Vũ Hán vắng lặng sau 2 tuần phong tỏa

Video
Sau gần 2 tuần phong tỏa kể từ ngày 23/1 đến nay, thành phố Vũ Hán vẫn chìm trong sự tĩnh lặng vắng vẻ.