Vực thẳm sâu nhất thế giới ở Thái Bình Dương

Video
Vực thẳm Challenger nằm sâu gần 11 km bên dưới đại dương, có áp lực gấp 1.000 lần trên đất liền nhưng vẫn có nhiều sinh vật sống tồn tại.