Bản tin 8H: Bộ Công Thương muốn đóng dấu mật thông tin giá điện, xăng dầu

Xã hội
Bộ Công Thương cho rằng việc lập danh mục mới các bí mật nhà nước trong ngành Công Thương căn cứ vào Quyết định số 106 do Chính phủ ban hành.
Xem thêm