Clip: Đạo chích đập kính ô tô, trộm đồ trong 2 giây gây sốc

Xã hội
Kẻ gian chỉ mất vỏn vẹn 2 giây để làm vỡ kính và trộm đồ bên trong ô tô đậu ven đường.