Lấy mẫu giám định nước sông Tô Lịch sau 3 ngày lắp máy nano

Xã hội
Sáng 20/5, cơ quan giám định lấy mẫu nước, mẫu trầm tích để phân tích hiệu quả hệ thống Nano - Bioreactor sau khi lắp đặt trên sông Tô Lịch (Hà Nội).