Tách đường dây cao thế chỉ vì 1 tổ cò, điện lực Nhật Bản gây sốt

Xã hội
Phát hiện ra có tổ cò ngay trên cột điện, Công ty Điện lực Hokuriku quyết định làm lại đường điện cao thế ở khu vực đó, chừa nguyên cái cột cho gia đình cò.