UBND TPHCM nêu 10 nhóm vấn đề xin ý kiến người dân Thủ Thiêm

Xã hội
Đại diện UBND TPHCM công bố 10 nhóm vấn đề cơ bản để người dân góp ý, tổng hợp báo cáo UBND TPHCM và Ban thường vụ Thành ủy.
Xem thêm