Xem bạch tuộc biến hình nhanh như chớp

Video
Con bạch tuộc màu xám được nhìn thấy ẩn thân bên cạnh một cây rong biển ở dưới nước.