Xem robot khổng lồ biểu diễn ở Việt Nam

Video
TPO - Robot Titan do công ty Cyberstein Robots Limited (Anh) sản xuất có khả năng nói chuyện, hát hò, di chuyển thông minh, nhảy và lắc lư theo điệu nhạc.
Xem thêm