Xử lý dầu thải sông Đà cần chi phí lên tới 50 triệu đồng/m3

Video
Theo tiết lộ của một số công ty môi trường, chi phí xử lý chất thải gây ô nhiễm nước sông Đà có thể lên tới 50 triệu đồng/m3.