Bộ Chính trị phân công ông Trịnh Văn Chiến tiếp tục chỉ đạo Đảng bộ Thanh Hóa

TPO - Bộ Chính trị phân công ông Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa khóa XVIII, tiếp tục theo dõi, chỉ đạo Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa cho đến khi kết thúc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ông Trịnh Văn Chiến sinh ngày 15/1/1960, hiện là Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tỉnh Thanh Hóa.
Ông Trịnh Văn Chiến sinh ngày 15/1/1960, hiện là Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tỉnh Thanh Hóa.
Sáng 27/10, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết: Bộ Chính trị đã có thông báo phân công ông Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa khóa XVIII, sau Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, tiếp tục theo dõi, chỉ đạo Đảng bộ tỉnh cho đến khi kết thúc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Sáng cùng ngày, phát biểu, chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh một số nhiệm vụ chủ yếu mà Đảng bộ tỉnh này cần quan tâm triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ tới như, tập trung triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị “Về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.
Theo Chủ tịch Quốc hội, Đảng bộ Thanh Hóa cần coi trọng và tập trung hơn nữa cho công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên; trong đó đặc biệt chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Tiếp tục cụ thể hóa, thực hiện các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Bộ Chính trị phân công ông Trịnh Văn Chiến tiếp tục chỉ đạo Đảng bộ Thanh Hóa - ảnh 1 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu, chỉ đại tại đại hội

Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng; phát huy ý chí tự lực, tự cường, tinh thần chủ động, sáng tạo, nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo có chức vụ càng cao thì càng phải gương mẫu. Chú trọng thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ với phương châm “lựa chọn đúng người, sắp xếp đúng công việc, bố trí đúng vị trí” để công tác cán bộ thực sự là khâu then chốt, lựa chọn được những cán bộ ưu tú, xứng đáng, đủ sức lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.
Tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý kịp thời, nghiêm minh những cán bộ, đảng viên vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Đổi mới mạnh mẽ hơn nữa hoạt động của hệ thống dân vận và các tổ chức chính trị - xã hội; tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng, trong nhân dân, tăng cường sự gắn bó giữa Đảng, Chính quyền với Nhân dân…
Về công tác nhân sự, dự kiến số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025 là 65 người (giảm 4 người so với nhiệm kỳ 2015-2020); 17 người sẽ được bầu vào Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và 13 người được bầu vào Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ.
Do Thanh Hóa là tỉnh lớn, số lượng đảng viên đông nên Bộ Chính trị đã đồng ý cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh này được bầu 3 Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025.
Chiều 27/10, Đại hội tiếp tục thảo luận, tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XIX. Tiếp đó tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XIX sẽ bầu Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, các chức danh Bí thư, Phó Bí thư và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng