Cán bộ ở Cao Bằng nhận quà tặng ô tô 3,7 tỷ không đúng quy định

TPO - Đã có 2 trường hợp nhận quà không đúng quy định, đặc biệt ở Cao Bằng có trường hợp cán bộ nhận tài sản là ô tô trị giá 3,720 tỷ đồng.

Nhiều địa phương từng trả lại xe doanh nghiệp sau khi được tặng. Ảnh minh họa
Nhiều địa phương từng trả lại xe doanh nghiệp sau khi được tặng. Ảnh minh họa

Nộp lại quà tặng tổng giá trị 4,172 tỷ đồng

Thanh tra Chính phủ vừa báo cáo Quốc hội về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019. Liên quan đến việc thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp và nộp lại quà tặng, trong năm 2019, các bộ, ngành, địa phương đã ban hành và tổ chức thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành nhiệm vụ, công vụ và trong quan hệ xã hội; qua kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp tại 2.740 cơ quan, tổ chức, đơn vị, đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các sai phạm, xử lý 78 cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Đáng lưu ý, việc thực hiện quy định về tặng quà, nộp lại quà tặng tiếp tục đuợc Chính phủ quán triệt, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, nhất là trong dịp Tết, ngày lễ trong năm. Đã có 9 trường hợp nộp lại quà tặng với tổng giá trị là 4,172 tỷ đồng. Trong đó có 2 trường hợp nhận quà tặng không đúng quy định, đã xử lý kỷ luật cảnh cáo 5 người, khiển trách 1 người, sa thải 1 người vi phạm theo quy định.

Cụ thể, các tỉnh, thành phố: Trà Vinh có 1 trường hợp, 3 triệu đồng; Thái Bình có 2 trường họp, 100 triệu đồng; Long An có 2 trường hợp, 29 triệu đồng; Tiền Giang có 1 trường hợp, 50 triệu đồng; Vinh Phúc có 1 trường hợp, 120 triệu đồng. Đặc biệt có 2 trường hợp nhận quà không đúng quy định: Thành phố Hồ Chí Minh có 1 trường hợp, 150 triệu đồng; Cao Bằng 1 trường hợp, tài sản là ô tô trị giá 3,720 tỷ đồng.

Để nâng cao hiệu quả thực hiện các quy định về kiểm soát việc tặng quà, nhận quà, phòng ngừa việc lợi dụng truyền thống tốt đẹp để tham nhũng, đưa hối lộ, Chính phủ đã rà soát, ban hành quy định mới về tặng quà, nhận quà, nộp lại quà tặng, quy định người có chức vụ, quyền hạn không được trực tiếp hoặc gián tiếp nhận quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân dưới mọi hình thức nếu liên quan đến công việc do mình giải quyết hoặc thuộc phạm vi quản lý của mình.

“Trường hợp không từ chối được thì cơ quan, tổ chức, đơn vị phải ‘tổ chức quản lý, xử lý quà tặng theo đúng quy định. Người vi phạm quy định về nhận, tặng quà thì bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước”, Thanh tra Chính phủ nêu.

Liên quan đến việc minh bạch tài sản, thu nhập, Theo Thanh tra Chính phủ, các cấp ủy đảng, bộ, ngành, địa phương tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị số 33 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, Quy định số 85 của Bộ Chính trị về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.

Xác minh tài sản, 10 người bị xử lý

Theo Thanh tra Chính phủ, số người đã kê khai tài sản, thu nhập trong năm là 1.081.235 người; đạt tỷ lệ 99,9% so với số người phải kê khai. Số bản kê khai đã công khai là 1.075.277 bản. Trong đó có 46 người thuộc diện kê khai được xác minh tài sản, thu nhập, gồm: Bộ Xây dựng 21 trường hợp, Bộ Công an 3 trường hợp, Thanh tra Chính phủ 1 trường hợp, Đà Nẵng 1 trường hợp, Đắk Lắk 10 trường hợp…

Qua việc xác minh tài sản, thu nhập của cơ quan có thẩm quyền, phát hiện 10 trường hợp vi phạm (tăng 4 trường hợp so với cùng kỳ năm trước), đã xử lý kỷ luật 8 trường hợp đang xem xét xử lý kỷ luật 2 trường hợp, trong đó Bộ Công an 2 người, Đà Nẵng 1 người, Khánh Hòa 2 người, Tây Ninh 2 người, Thanh Hóa 1 người.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng