Chi 61 nghìn tỷ tăng lương cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang

TPO - Dự toán chi ngân sách nhà nước, chi ngân sách trung ương và chi ngân sách địa phương theo cơ cấu chi năm 2020 đã bố trí chi cải cách tiền lương, tinh giản biên chế là hơn 61.522 tỷ đồng để thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở năm 2020.

Chi 61 nghìn tỷ tăng lương cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trong năm 2020
Chi 61 nghìn tỷ tăng lương cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trong năm 2020

Bộ Nội vụ vừa có dự thảo tờ trình về việc ban hành Nghị định của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Nghị định này được căn cứ vào Nghị quyết số 86/2019/QH14 ngày 12 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.

Sau khi có ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương và ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Trước đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 9/5/2019 điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1.390.000 đồng/tháng lên 1.490.000 đồng/tháng (tăng thêm 7,19%) từ ngày 1/7/2019.

Mặc dù vậy, mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng mới đạt 42,39% so với mức lương tối thiểu vùng bình quân năm 2019 (3.515.000 đồng/tháng) và đạt 40,16% so với mức lương tối thiểu vùng bình quân năm 2020 (3.710.000 đồng/tháng), dẫn đến đời sống của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang còn nhiều khó khăn.

Tuy điều kiện ngân sách nhà nước còn nhiều khó khăn nhưng để cải thiện đời sống của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 86, trong đó tại Khoản 7 Điều 3 quy định: “Thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,6 triệu đồng/tháng, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng theo quy định (đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm) và trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng tăng bằng mức tăng lương cơ sở, thời điểm thực hiện từ ngày 1/7/2020.

“Việc xây dựng Nghị định điều chỉnh mức lương cơ sở là cần thiết để thực hiện Nghị quyết của Quốc hội”, Bộ Nội vụ nêu rõ.

Như vậy, mức lương tối thiểu vùng từ ngày 1/1/ 2020 gồm 4 mức: Vùng I là 4.420.000 đồng/tháng; vùng II là 3.920.000 đồng/tháng; Vùng III là 3.430.000 đồng/tháng và vùng IV là 3.070.000 đồng/tháng; bình quân 4 vùng là 3.710.000 đồng/tháng.

Theo Bộ Nội vụ, dự toán chi ngân sách nhà nước, chi ngân sách trung ương và chi ngân sách địa phương theo cơ cấu chi năm 2020 đã bố trí chi cải cách tiền lương, tinh giản biên chế là hơn 61.522 tỷ đồng để thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở năm 2020. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 1/7/2020 thay thế Nghị định số 38/2019/NĐ-CP.

Tăng lương cơ sở lên 1,6 triệu đồng, lương hưu sẽ ra sao?

Sau khi lương cơ sở tăng lên 1,6 triệu đồng/tháng từ 1/7/2020, chính sách về lương hưu, bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) cũng sẽ có nhiều thay đổi

Chính thức tăng lương cơ sở từ 1,49 lên 1,6 triệu đồng/tháng

Chiều 12/11, với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. Nghị quyết điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,6 triệu đồng/tháng, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng theo quy định.

Người nhận lương hưu chịu thiệt thòi sau mỗi lần tăng lương cơ sở?

Một số bạn đọc gửi câu hỏi: Người đang nhận lương hưu có bị thiệt thòi qua những đợt tăng lương?

Năm 2020 tăng lương cơ sở lên 1,6 triệu đồng

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ðinh Tiến Dũng cho biết, Chính phủ dự kiến bố trí ngân sách để tăng lương cơ sở năm 2020 lên 1.600.000 đồng, tăng 110.000 đồng so với hiện nay.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng