DMCA.com Protection Status

Đà Nẵng khiển trách 12 đảng viên

Trong tháng 4/2018, cấp ủy các cấp thành phố Đà Nẵng kiểm tra 37 tổ chức đảng, 169 đảng viên; giám sát 4 tổ chức đảng về việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc.

Đà Nẵng khiển trách 12 đảng viên
UBKT các cấp kiểm tra 2 tổ chức đảng và 5 đảng viên (3 cấp ủy viên) khi có dấu hiệu vi phạm; giải quyết tố cáo 2 trường hợp...
Qua kiểm tra, giám sát, các cấp có thẩm quyền đã xem xét, thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách 12 đảng viên, do vi phạm trong việc thu - chi tài chính; quản lý hoạt động ngân hàng; làm mất thẻ ngành; chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình; những điều đảng viên không được làm.

Theo UBKTTW

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng