Đề nghị công khai tài sản cán bộ quản lý trên báo đài

TP - Điều 47, dự thảo Luật Phòng chống tham nhũng sửa đổi đưa ra hai phương án về việc công khai tài sản. Tuy nhiên, cả hai phương án này đều “vắng” việc công khai tài sản tại nơi cư trú.

Qua tổng hợp các ý kiến, ban soạn thảo dự án luật, Thanh tra Chính phủ cho biết, không có ý kiến nào lựa chọn phương án 1, còn phương án 2 có 36 ý kiến của các bộ, ngành địa phương lựa chọn. Theo phương án 2, trước khi bỏ phiếu bầu, người đi bầu phải được biết tài sản của người được bầu. Chẳng hạn, cử tri khi đi bầu đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND, phải được biết tài sản của từng ứng viên. Tương tự, khi đại biểu Quốc hội, HĐND bầu, phê chuẩn các chức danh thì phải nắm được tài sản của chính người dự kiến được bầu, phê chuẩn.

Ngoài ra, theo ban soạn thảo, còn có 4 ý kiến của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, UBND tỉnh Hà Tĩnh, Hải Dương, Quảng Nam đề nghị bổ sung, quy định cho các đối tượng diện kê khai tài sản cần phải công khai tài sản tại nơi cư trú.

Đáng chú ý, UBND tỉnh Quảng Ngãi còn đề nghị bổ sung quy định, việc công khai tài sản, thu nhập của các lãnh đạo chủ chốt lên các phương tiện thông tin đại chúng để cả xã hội giám sát, nhằm nâng cao trách nhiệm giải trình, sự liêm chính của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là những người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá