Điều hành kinh tế, xã hội năm 2019 theo hướng 'tăng tốc'

TPO - Theo Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, nội hàm chủ đề điều hành kinh tế- xã hội của năm 2019 của Chính phủ là “tăng tốc”, bảo đảm không vị trí lãnh đạo nào trong hệ thống hành chính còn chần chừ, sợ trách nhiệm thực thi công vụ.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ

Sáng 27/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã chủ trì cuộc họp với các Bộ, ngành và một số địa phương để xây dựng dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Theo Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Vũ Đại Thắng, dự thảo Nghị quyết số 01 tiếp tục cô đọng, ngắn gọn hơn; ưu tiên nêu những nhiệm vụ, giải pháp có tính đột phá, có tác động lan toả, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, cần triển khai ngay năm 2019  và tạo tiền đề phát triển cho các năm tiếp theo.

Góp ý vào Dự thảo Nghị quyết, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đề nghị năm 2019, Chính phủ cần xem xét, đánh giá, đề xuất sửa đổi, bổ sung pháp luật về đất đai để loại bỏ các bất cập của các hình thức đầu tư BT, BOT, góp phần tiếp cận dễ dàng và sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai.

Đồng thời có các giải pháp rõ ràng cho thúc đẩy đầu tư công, nhất là các giải pháp đề cao vai trò, tính chủ động của người đứng đầu Bộ, ngành, UBND địa phương trong giải ngân vốn đầu tư công. “Nguồn lực không cần nhiều nhưng có bao nhiêu phải sử dụng hiệu quả, tránh việc bàn nhiều rồi không làm gì được. Đấy là đột phá. Đã sang tới tháng 12 rồi mà vẫn còn địa phương xin ý kiến để giải ngân là không được”, Bộ trưởng Trần Hồng Hà nói.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ bày tỏ đồng tình với nhiều ý kiến phát biểu của lãnh đạo các Bộ, ngành và địa phương. Phó Thủ tướng cho rằng nội hàm chủ đề điều hành kinh tế- xã hội của năm 2019 của Chính phủ là “tăng tốc”, bảo đảm không vị trí lãnh đạo nào trong hệ thống hành chính còn chần chừ, sợ trách nhiệm thực thi công vụ. “Tăng tốc trong điều hành, thực thi nhiệm vụ và kết quả thực hiện ở cả các cấp trung ương và địa phương”, Phó Thủ tướng nhận định.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh năm 2019, Chính phủ muốn tập trung thực hiện 2 việc là xác định nhiệm vụ trọng tâm và tổ chức thực hiện. Cụ thể, trọng tâm là duy trì đà tăng trưởng kinh tế và củng cố nền tảng vĩ mô và quy định cụ thể trách nhiệm bộ ngành địa phương, người đứng đầu trong thực thi nhiệm vụ, bao gồm cả xử lý cán bộ nếu không hoàn thành nhiệm vụ, thời gian thực hiện và bố trí không đúng cán bộ triển khai nhiệm vụ. “Người đứng đầu phải thay những cá nhân không làm được việc”, Phó Thủ tướng nói.

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục lấy ý kiến đóng góp xây dựng dự thảo Nghị quyết 01; giao Bộ trưởng, Trưởng ngành, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực tiếp chỉ đạo việc góp ý xây dựng dự thảo và Kế hoạch hành động trong thực thi.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng