Giải quyết những vấn đề chính đáng, hợp pháp của nhân dân

TPO - Bà Trương Thị Mai, Trưởng Ban Dân vận đề nghị MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội chủ động nắm bắt tình hình nhân dân phải kịp thời, chính xác, đầy đủ hơn, từ đó đóng góp cho Đảng giải quyết những vấn đề chính đáng, hợp pháp của nhân dân.

Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25 về công tác dân vận trong tình hình mới
Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25 về công tác dân vận trong tình hình mới

Ngày 24/7, tại Hà Nội, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Vệt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”.

Phát biểu tại Hội nghị, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai khẳng định Đảng cần nghe được tiếng nói của dân trong quá trình lãnh đạo đất nước, thực thi chính sách pháp luật. Do đó, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội chủ động nắm bắt tình hình nhân dân phải kịp thời, chính xác, đầy đủ hơn, từ đó đóng góp cho Đảng giải quyết những vấn đề chính đáng, hợp pháp của nhân dân.

"Mặt trận phải là cầu nối giữa Đảng, chính quyền để lắng nghe gặp gỡ giải quyết những vấn đề của nhân dân tốt hơn, đưa ra những kiến nghị, đề xuất liên quan đến chính sách để giảm thiểu những rủi ro cho người dân trong quá trình phát triển đất nước từ đó củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân với Đảng", bà Trương Thị Mai đề nghị.

Theo Chủ tịch Uỷ ban T.Ư MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn, công tác dân vận, một lĩnh vực cực kỳ quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của nước ta. Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Bác Hồ và Đảng ta luôn luôn nhận thức sâu sắc vai trò to lớn của nhân dân, thường xuyên chăm lo xây dựng và củng cố mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân. Nghị quyết 25 ban hành khẳng định thêm điều đó.

Trong thời gian tới, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị hệ thống Mặt trận các cấp cần tiếp tục nắm bắt tình hình Nhân dân và ý kiến, kiến nghị của cử tri theo hướng đầy đủ, hơn và không né tránh. Từ đó đề xuất những giải pháp cụ thể nhằm giải quyết những bức xúc, những điểm nóng tại địa bàn khu dân cư.

Đồng thời cần nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua để thông qua đó, mỗi cán bộ Mặt trận các cấp sẽ tìm hiểu tình hình Nhân dân sâu sát hơn, hiểu dân và lắng nghe ý kiến Nhân dân nhiều hơn.

Cũng theo Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, hiện nay, vị trí, vai trò của Mặt trận ngày càng được khẳng định, thông qua các chương trình giám sát và phản biện xã hội, từ đó tạo được niềm tin của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với mỗi chương trình giám sát. Chính vì vậy, Mặt trận các cấp cần tiến hành giám sát theo hướng xác thực, bám vào yêu cầu thực tế tại mỗi địa phương, tránh tình trạng hô khẩu hiệu và phải duy trì chế độ hậu kiểm tra sau giám sát.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng